Prispejte do Fondu Divé maky

Sme občianske združenie, ktoré podporuje nadané rómske deti z komunít ohrozených chudobou. Vďaka Fondu Divé maky im dokážeme ešte efektívnejšie pomáhať získať potrebné vzdelanie a mentoring.

Talentované rómske deti sa môžu stať lídrami, ktorí inšpirujú ďalšie rómske rodiny.

Komplexné financovanie vzdelania zabezpečujeme prostredníctvom Fondu, do ktorého môžete prispieť aj vy. S vašou podporou pomôžeme väčšiemu počtu nadaných rómskych detí.

Ako vaša pomoc podporí vzdelanie jedného dieťaťa?

25 € uhradí cestovné náklady do školy na jeden mesiac

50 € pokryje mesačné náklady na mentoring

75 € zabezpečí školské pomôcky na jeden školský polrok

150 € zaplatí internát na tri mesiace

Jednorazovo
Mesačne
25€
50€
75€
150€
25€
50€
75€
150€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.